Fikir’den Ürüne (Stage‐Gate®) Modeli: Bir Genel Bakış yazan Scott J. Edgett

Başarı. Yeni ürünleri ve hizmetleri rekabetçi bir pazara sürdürülebilir bir temelde başarılı bir şekilde geliştirme ve sunma kapasitesine sahip misiniz? Bu soruya evet olarak yanıt veren şirketlerin bir ortak noktası vardır: Ürün geliştirmenin önemli bir özellik olduğunu anlamışlardır. Yeni ürünleri ve hizmetleri kavramsallaştırmaya, geliştirmeye ve ticarileştirmeye yönelik Fikir Sunma inovasyon prosesleri başarılı bir şekilde tasarlamış,…