Buradasınız : Anasayfa >> Bilgi Bankası >> Bilgi

Bilgi

Neden Patent Competitive Intelligence? 09.10.2017

İnovasyon ve Ar-Ge artık sanayi ve teknoloji dünyası için bir elzem. Patent te hakeza,İnovasyon ve Ar-Ge sonucunda elde edilen değerlerin korunması olduğundan çok önemli.
Ancak rakiplerin ve piyasadaki oyuncuların gücü bilinmeden İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin yapılması, hele bu faaliyetlerin sonucunda patent alınması psikolojik bir başarı olsa da, bazen boş yere para ve zaman harcamaktan öteye gitmiyor! Patent Competitive Intelligence bu sorunu kökünden çözüyor.Bu özel hizmetin sağlayacağı faydalar en genel olarak şunlardır.

Patentli Üretim Yapan %50 Daha Az Vergi Verecek - 12.03.2014

Türkiye’de patentli üretim ve satış yapan firmaların %50 vergi inidirimine tabi tutulması ile ilgili kanun şubat 2014’te çıkmıştı. Bu kanunun 1 Ocak 2015’ten itibaren uygulanması ile ilgili tebliği 21 Nisan Salı 2015 tarihli resmi gazete yayınlandı.

İş inovasyonlarının patent ile korunması - 15.01.2015

invİnovasyon, gerek yeni girişimlerde, gerekse mevcut işlerin geliştirilmesinde önemli bir rekabet avantajı getiriyor. Ancak iyi bir patent stratejisi olmayan inovasyonların başarı şansı daha düşüktür!

  • İş fikirlerinin patenle korunması mümkün müdür?
  • Yazılımları patentle mi, yoksa copright ile mi korumak gerekir?

Patentte Çin Sendromu? - 20.08.2014

Çin, geçen yıl Almanya’nın elinde dünya ihracaat şampiyonluğunu aldı. Bu yıl Amerika’dan sonra dünyanın 2’nci en büyük ekonomik büyüklüğüne sahip. 2020 yılından önce Amerika’yı geçip dünyanın en büyük ekonomisi olacak gibi gözüküyor. Bir çok kişi Çin sanayisinin maliyet odaklı ucuz üretim yapan “taklitçi” bir sanayi olduğunu düşünüyor. Ancak yanılıyor!

Patentli Ürün Geliştirme - 10.06.2014

Etkili rekabet stratejilerinin uygulanabilmesi için patentli ürün geliştirme faaliyetlerinin de yapılması gereklidir. Türkiye bununla ilgili olarak devrim niteliğinde olabilecek, iyi uygulandığında firmaları sıçratabilecek bir patentli üretimi teşvik yasası çıkarılmıştır. 06 Şubat 2014 tarihli 6518 nolu kanunun 82. Maddesi ile değiştirilen 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/A maddesi gereği patentli üretim yapan Türkiye’deki şirketler %50 daha az vergi ödeyecektir.

Patent Engelleri Nasıl Aşılır ? - 18.06.2014

Temelde, her sorunun bir çözüm yolu olduğu gibi patent engeli aşmanın da yolları vardır. Dünyada bu gün patente dayalı teknolojik rekabet içinde olan bir çok şirket, başta Amerikan, Güney Kore, Japon, Çin ve Tayvan şirketleri TRIZ yöntemini kullanarak patent engeli aşma metodlarını kullanmaktadır…

Ar-Ge Projelerinde Başarısızlığı Yok Eden Bir Çalışma
TLT (Teknoloji Literatür Taraması) - 18.06.2014

Firmalar, ürettikleri mamuller ve hizmetleri rakiplerine göre müşteri gözünde daha tercih edilebilir kılmak için birçok rekabet enstrümanı kullanırlar. Bunlar ucuzluk, kalite, uygun ödeme, garanti, servis ve ürüne daha faydalı ve avantaj sağlayan (teknik veya görsel olarak) yeni özellikler ekleme olabilir. Bundan farklı olarak elbette ki vergi avantajları, enerji, teşvikler vb. gibi firma dışı faktörler de rekabeti etkileyen unsurlardır.

Kazandıran AR-GE İle %100 Başarı - 18.06.2014

KAZANDIRAN AR-GE™ NEDİR?
Kazandıran Ar-Ge™, rakiplerinin önüne geçebilmek için yeni ürün veya üretim yöntemlerini
geliştirmeye ihtiyacı olan, ancak bunun için yeterli para, adam ve zaman ayıramayan firmalar için
oluşturulmuş bir Ar-Ge proje yönetim hizmetidir.