Buradasınız : Anasayfa >> Danışmanlık >> Kazandıran Ar-Ge

Kazandıran Ar-Ge

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) inovasyonun önemli bir parçasıdır. Özellikle  üretim ve teknoloji ağırlıklı firmaların Ar-Ge için yeterli para, zaman ve personel ayırmaları gerekir. Oysa özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların kızgın rekabet ortamında Ar-Ge’ye tam anlamıyla odaklanmaları  zordur.

Kazandıran Ar-Ge™,  rakiplerinin önüne geçebilmek için yeni ürün veya üretim yöntemlerini geliştirmeye ihtiyacı olan, ancak bunun için yeterli para, adam ve zaman ayıramayan firmalar için oluşturulmuş bir Ar-Ge proje yönetim hizmetidir.

Kazandıran Ar-Ge™,  Kordinat’ın yurt dışında başarılı olmuş çalışmaları inceleyerek kobiler için geliştirmiş olduğu,  dış kaynak kullanımlı bir Ar-Ge yönetim projesidir.

Kazandıran Ar-Ge™  ile firmalar hem üretim, hem satış,  hem de satış sonrası hizmetler ve yönetim işleri ile uğraşırken kendileri için elzem olan, ama bir türlü odaklanamadıkları ve para ayıramadıkları Ar-Ge işini  bu işin uzmanları olan Kordinat Ar-Ge Proje Yönetimine  verirler.  Kordinat proje yönetimi, ilgili projenin başarılı olması için;

  • Projenin fizibilitesini ve rekabet analizi yapar ve böylece proje sonunda elde edilecek ürün veya prosesin rakipler karşısında başarılı olup olmayacağını hesap eder. Başarı oranı düşük Ar-Ge projeleri elenir. Amaç %100 başarıdır.
  • Gerekli gizlilik anlaşmaları ve fikrî mülkiyet (patent) anlaşmalarını yapar. Amaç firmanın know how’ını korumaktır.
  • Proje maliyetinin TUBITAK, KOSGEB ve Avrupa Birliğinden karşılanmasını sağlar. Amaç maliyetleri düşürmektir.
  • Gerekiyorsa ilgili konuda üniversitelerden en uzman kişileri bulur ve onları görevlendirerek çalışmalarını izler. Amaç uzman bilgiden en düşük maliyetlerle yararlanmaktır.
  • Etkili Ar-Ge yönetimi metodları ile en kısa zamanda projenin ürüne veya üretim yöntemine dönüştürerek piyasaya geçiş hızını arttırır. Amaç pazara hızlı girmek ve yapılan çalışmaları paraya dönüştürmektir.
  • Eğer imkan varsa geliştirilen ürün veya üretim yöntemine patent alınır. Amaç rakipleri engellemektir.
  • Çalışma sonunda firma ortalama Ar-Ge maliyetlerinde %30-40 tasarrufla yeni ürün ve hizmetler geliştirerek rakiplerinin önüne geçer.

Kordinat, müşterilerine sunduğu Kazandıran Ar-Ge™ hizmeti ile onların çok kısa zamanda arzu ettikleri Ar-Ge sonuçlarına en düşük maliyetler ile ulaşarak rekabet güçlerini arttırmaktadır.