Buradasınız : Anasayfa >> Danışmanlık >> Patent Portföy Yönetimi

Patent Portföy Yönetimi

Bir teknolojik alanda veya bir üründe dünya çapında söz sahibi olmak isteyen firmalar o konuda önemli bir know how sahibi olmalıdırlar. Kuşkusuz iyi bir know how bir tek patentle elde edilemez. Çünkü  tek bir patent aslında ilgili konuda çok sayıda Ar-Ge yapılabileceği ve dolayısı ile rakiplerin bu alanda çalışması ile firmanın sahip olduğu patenti değersiz hale getirebilecek veya patent kırmasına neden olabilecek yeni patentlerin türemesi anlamana da gelmektedir. Dolayısı ile bir teknolojik alanda söz sahibi olan firmalar o konuda aldıkları temel patentten (kor patent) sonra yeni geliştirmeler ile yeni patent hakları elde edebilirler. Böylece firma bir konuda birden fazla patent elde edebilir. Firma, eğer bu stratejisini farklı ürünleri için de uygularsa firmanın bir çok  konuda çok sayıda patenti ortaya çıkabilecektir.

Firmalar Ar-Ge  ve yeni ürün geliştirme çalışmaları yaptıkça ellerinde çok sayıda patent oluşmaya başlar. Bu patentlerin bir kısmı çok değerli olurken bir kısmı da değersizleşir ve masraf kapısı oluşturur. Firmalar eğer iyi bir  Patent Portföy Yönetimi yapmazlarsa patentleri verimli kullanmamış olurlar. Bundan da önemlisi patentle koruduklarını düşündükleri teknolojik alanlarda başka birinin patentini kırması veya etrafından dolaşması mümkündür. Bu veya buna benzer durumlarda firmanın ilgili teknolojik alandaki iddiasını kaybetmesine sebep olabilir.

Kordinat, sahip olduğu bilgili ve tecrübeli patent vekilleri ile müşterilerinin patentlerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Patent Portföy yönetim hizmeti ile onların patent yatırımlarının verimli bir şekilde geri dönmesini sağladığı gibi minimum patent masrafları ile maksimum yarar  elde etmelerini sağlarlar.