6769 Sayılı Yeni Patent Kanunun En Tartışmalı Alanlardan Birisi Olan Çalışanların Buluşları İle İlgili Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlandı

Söz konusu yönetmeliğin özellikle 6. , 7. ve 10. maddelerine göre çalışanlar yaptıkları buluşları işverene bildirmekle yükümlüdürler. İş verenler ise çalışanlara buluşları karşılığında bir bedel ödemekle yükümlüdürler. İşte bu bedelin belirlenmesi ise en çok tartışma yaratan konudur. Çünkü işverenler tabiri caiz ise istekleri doğrultusunda bir ödül veya bedel belirlemekteydiler. Bedelde , buluşun ekonomik değeri ve çalışanın buna katkısı da dikkate alınıyordu.

Patentle ilgili olarak 1995’ten 2017 yılına kadar uygulanan 551 sayılı kanun hükmünde kararnamede de çalışanların buluşları için iş verene bildirim yükümlülüğü vardı. İş verenler ise patenti başvuracaksa çalışana bir ödül verebilir olarak belirtiliyordu. Ancak bu ödül miktarı belli olmadığından çoğu zaman ödül verilmiyordu veya verilen ödüller de buluş değerine göre çok küçük idi. Oysa şimdi çalışan eğer gerçekten değerli bir buluşa imza attıysa onun ekonomik değerinden faydalanması söz konusudur. Bu gerçekten iyi kullanılırsa özellikle mühendis ve tasarımcıların zengin olması için iyi bir imkandır.

Diğer yandan 6769 sayılı kanun ve yönetmelikle üniversite buluşları da çalışan buluşları şeklini almıştır. Yani önceden bir üniversite mensubu buluş yaptığında üniversiteden bağımsız olarak patent başvurusu yapabiliyordu. Oysa üniversite şu anda iş veren konumunda ve işleyiş çalışan buluşları şeklinde. Bu düzenleme üniversitelerin patentten para kazanmaları için iyi bir adım olarak görülüyor.

Kaynak: http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=784

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment