Buradasınız : Anasayfa >> Hizmetlerimiz >> Marka >> Marka Başvurusu

Marka Başvurusu

Bir markanın resmi olarak korunması için markanın tescil edilmesi gereklidir. Marka tescili ise resmi olarak marka başvurusu ile başlar. Normal şartlarda bir markanın tescil edilmesi için marka sahibinin veya marka sahibinin yetkilendirdiği vekilin Türkiye’de Türk Patent Kurumuna başvurması gereklidir.

Her ne kadar bir markanın tescili için temel şart markanın resmi olarak Türk Patent Kurumuna başvurulması ise de, başvurmak aslında tescilin en kolay tarafıdır. Çünkü her başvurulan marka tescil edilecek anlamına gelmez. Resmi olarak başvurulan bir marka Türkiye’de tescilli olan bir markaya veya Türkiye’de tescilli olmasa da dünyaca meşhur olan bir markaya benziyorsa marka tescil edilmeyebilir.  Markalar kanuna göre markanın tescil edilme şartlarını içermiyorsa markanın tescil edilmesi çok zordur. Tescil edilse bile markanın koruması güçlü olmayabilir. Dolayısı ile marka tescili sadece başvurudan ibaret değildir. Başvuru, sadece yerine getirilmesi gereken prosedürel bir işlemdir. Marka tescili için iyi bir araştırma, iyi  bir marka dosyası hazırlama, hızlı başvuru, başvuru sonrası gelecek red ve itirazlara profesyonel cevaplar vermek ve tescili hak edecek yönetim gereklidir.

Kordinat, müşterilerinin kurumsal isim, logo ve işaretlerini, sloganlarını, ürün ve hizmetleri için kullanmayı düşündüğü veya kullandığı her türlü markanın en iyi şekilde korunması resmi başvuru ve tescillerini gerçekleştirir. Bir markanın başvurusu marka araştırma raporu düzenlenerek gerçekleşir. Bu rapor sonucunda red olma ihtimali düşük olan veya kabul olma ihtimali yüksek olan marka başvuruları Türk Patent Kurumuna yetkili Marka Vekilleri yönetiminde gerçekleştirilir. Türk Patent Kurumuna başvurulan markaların vekil kontrolünde takibi müşteriye belge teslim edilene kadar sürer.

Kordinat  vekillerince gerçekleştirilen bir markanın başvurudan tescil belgesi alınana kadar ki süreç şöyle işler;

a)Marka Başvuru  Dosyasının Hazırlanması; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre marka başvurusu dosyasının hazırlanması ancak marka araştırma raporu  hazırlanması ve bu rapor olumlu ise gerçekleşir. Eğer risk varsa gerekçeleri ile birlikte müşteriye tüm şeffaflığı ile anlatılır. Marka araştırma raporu olumlu ise tescil edilecek sektörlere uygun Marka Sınıflarından uygun olan kısımlar müşteri onayı ile seçilir ve dosya hazırlanır.

b)Markanın Türk Patent Kurumuna  Başvurulması;  Başvuruya hazır hale getirilen dosya Türk Patent  Kurumuna online olarak e-imza ile  en geç 24 saat içerisinde başvurulur. Başvuru ile ilgili evraklar müşteriye bildirilir ve Türk Patentin ilk görüşleri beklenir.

c)Türk Patent Kurumu  Kararı; Türk Patent, marka başvuru dosyasını önce şeklen, sonra 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre  inceler ve görüşlerini bildirir. Türk Patent  kararında başvurunun markalar bültenin yayınlanacağı belirtilebilir veya Red kararı çıkabilir.  Kordinat tarafından başvurulan dosyalar Marka Vekillerince marka araştırma raporu  düzenlenerek başvurulduğundan dolayı red ihtimali düşüktür. Ancak buna karşı yorum gerektirebilecek durumlar, Türk Patent uzmanında farklı görüş belirtilmesi veya başka sebeplerden dolayı başvuru dosyasına karşı RED veya Kısmi RED kararı verilebilir. Bu durum müşteriye bildirilir ve müşteri onayı ile birlikte İtiraz yapılmasına karar verilmişse Türk Patent Kurumu kararına karşı Marka İtirazı yapılır. Eğer itiraz Türk Patent tarafından haklı bulunursa markanın yayınına karar verilir.

d)Markanın Yayınlanması; Başvurulan marka Türk Patent  incelemesinden olumlu geçmişse markanın markalar bülteninde yayınlanmasına karar verilir. Yayın normal şartlarda başvurudan itibaren 3-5 aydır. Marka, bültende yayınlandıktan 2 ay sonra bir itiraz gelmemişse Türk Patent tarafından markanın tesciline karar verilir. Marka, bültende yayınlandıktan sonra üçüncü kişiler markanın tescil edilmesini engellemek için 2 ay içinde itirazda bulunabilirler.  Bu itirazlar, kendi tescilli markalarına benzerlik, meşhur marka vb. gibi sebeplerden olabilir. Markaya gelen itirazlara  karşı verilecek görüş bazen bir dava dosyası kadar önemlidir ve hukukçu marka vekillerince hazırlanır. Başvurulan markaya karşı üçüncü kişilerce yapılan itirazlara verilen görüş kabul edilirse markanın tesciline karar verilir.

e)Marka Tescil Kararı ve Belge; Eğer başvurulan marka gerek Türk Patent  incelemesinde, gerekse yayın esnasında bir itirazla karşılaşmamışsa veya gelen itirazlara ikna edici cevaplar verilmişse 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa  göre markanın tescil edilmesine karar verilir. Bu karar dan sonra Marka Tescil belgesi verilir. Normal şartlarda bir markanın tescil edilmesi ortalama 12-14 aydır.

Markanın başvurulması, sadece bir dilekçenin Türk Patent Kurumuna  verilmesi olarak görülmemelidir. Marka başvurusu, firmanın para kazanmayı hedeflediği ürün, hizmet veya kurumsal isim veya işaret olduğundan, amaç markanın tamamiyle kanun nezninde garanti altına alınması için yapılır. Dolayısı ile konuda ehil marka vekilleri tarafından işlemlerin yürütülmesi firmaların menfaatinedir.

Kordinat vekilleri uzun yıllardır marka konusunda bilgili ve tecrübeli vekillerden oluşur. Bir markanın başvurusundan önce ve sürecin devamında müşterilerine onların markalarının güçlenmesi için stratejik önerilerde bulunarak vekillik işlemlerini yürütür.