Buradasınız : Anasayfa >> Hizmetlerimiz >> Marka >> Uluslararası Marka

Uluslararası Marka

Fikri mülkiyet haklarının bir çoğunda yerellik ilkesi mevcuttur. Yani ilgili hak nerede tescil edilmiş ise orada korunur. Markalar için de tek bir başvuru ile tüm dünyada koruma sağlanamaz. Uluslararası ticaretin arttığı günümüzde eğer bir marka yurt dışında da kullanılacaksa orada da tescil edilmelidir. Markasını  uluslararası olarak korumak isteyen bir hak sahibi için üç yol mevcuttur;

  1. a) Ülkesel Marka Başvurusu; Böyle bir başvuru şekli her zaman için geçerlidir. Markanın normal şartlarda ilgili ülke kanunlarına göre tescil edilebilir bir durumda olması durumunda ilgili ülkenin marka vekili vasıtasıyla başvuru sağlanır. Bu yol ülke sayısı arttıkça genel olarak uzun ve pahallı bir yoldur. Ancak ülkesel veya toplu başvuru sistemlerinde başarı ihtimali düşükse veya ilgili ülke bu marka tescili ile ilgili uluslararası anlaşmalara dahil değilse kullanılabilir.
  2. b) Madrid Protokolü İle Uluslararası Başvuru; Türkiye’nin de dahil olduğu Madrid Protokolüne göre, eğer marka Türkiye’de tescilli ise tek bir dil kullanılarak, tek bir başvuru ile Madrid Protokolüne taraf olan ülkelerde başvuru yapılabilir. Madrid Prokolüne taraf olan ülke sayısı 98’i aşmıştır ve her geçen gün artmaktadır. Madrid Protokolüne üye ülkeler dünya ticaretinin %80’nini oluşturmaktadır. Madrid Protokolüne göre uluslararası marka başvurusu en çok kullanılan yöntemdir. Bu yöntemin en önemli avantajları;
  • Tek bir başvuru ile bir çok ülkede koruma elde edilmesi
  • Tek bir dil kullanılması
  • Ücretlerin azalması
  • Bir ülkede red olması durumunda diğer ülkeyi etkilememesidir.
  1. c) Bölgesel Marka Başvurusu; Avrupa Birliği ülkeleri, bir kısım Afrika ülkeleri gibi bir bölgeye dahil olan ülkelere de tek bir marka başvurusu ile marka koruması sağlanabilir. Bu sistemin en büyük avantajı tek bir başvuru ile bölgeye dahil olan ülkelerde ortak bir koruma elde edilmesidir. Dezavantajı ise bir ülkedeki başvurunun reddinin tüm başvuruyu etkilemesidir. Bu yöntem markanın iyi bir uluslararası ön araştırma ile ilgili ülkelerde başvurulması durumunda red olma ihtimalinin düşük olduğu durumlarda uygulanabilir. Türkiye’de en çok kullanılan bölgesel marka başvuru sistemi Avrupa Birliği Markası (EUIPO, European Union Intellectual Property Office) denilen sistemdir.

Uluslararası marka başvurularında en çok dikkat edilmesi gereken şey;  ilgili ülke uygulamalarının ve uluslararası uygulamaların iyi bilinmesidir. Uluslararası anlaşmalar gereği bir ülke vekilleri başka bir ülkede işlem yapamamaktadır. Ancak başka bir ülkede işlem yapılmak isteniyorsa o ülkenin vekili ile bağlantıya geçip işlem yaptırmak gereklidir. Bu durumda ikinci önemli konu; ilgili ülkenin vekilini iyi tanımaktan geçmektedir. Normal şartlarda internetten bir vekil bulunabilir ve işler ona teslim edilebilir. Ancak marka gibi önemli bir konuda sadece web sitelerindeki bilgilere güvenerek işi teslim etmek bazen önlemez zararlara sebep verebilir.

Kordinat, uluslararası marka korumalarını konu hakkında bilgili ve tecrübeli marka vekilleri ile yürütmektedir. Yurt dışındaki işbirliği yaptığı vekiller ise uzun yıllar boyunca elde ettiği işbirlikleri sayesinde güvenilir ve optimum maliyetler ile çalışan vekillerdir.