Buradasınız : Anasayfa >> Özel Ürünler >> Patent Riski Olmadan Üretim (Freedom to Operate)

Patent Riski Olmadan Üretim (Freedom to Operate)

Son 20 yılda ortaya çıkmış olan yeni ürün ve teknolojilerin üzerinde patent koruma ihtimali yüksektir. Dolayısı ile böyle bir ürün ve teknolojiye yatırım yapacak firmaların o konuda Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir yerinde patent koruması olup olmadığını araştırması gereklidir. Uluslararası literatürde “Freedom to operate” veya “Patent Clearance” olarak adlandırılan bu çalışma “Patent Riski Olmadan Üretim” veya “Patent Üretim Serbestliği” olarak adlandırılabilir.

Patent Riski Olmadan Üretim için sadece bir patent araştırması yapmak yeterli değildir. Yeni bir üretimin veya üretime konu olan Ar-Ge projesinin patent açısından risk olup olmadığının değerlendirilmesinde araştırma ile birlikte analiz, riskin derecesi ve risk varsa bunun çözüm yolları da değerlendirilmelidir.  Patent araştırmasının ücretsiz olarak ESPACENET veri tabanından yapılması mümkündür. Ancak bu veri tabanı raporlamaya çok müsait olmadığından ücretli veri tabanlarının kullanılması gereklidir. Üretilecek ürün veya teknoloji ile ilgili tespit edilen patentlerin teknik bakımından risk oluşturup oluşturmadığı, hukuki bakımından hangi coğrafi bölgelerde ve ne gibi risklerin içerdiği tespiti ve varsa çözüm yollarının önerilmesi gereklidir. Bu çalışma için teorik patent bilgisinin yanında ciddi bir mühendislik ve inovasyon bilgi birikimi gerekir.

Kordinat, müşterilerine sunduğu Patent Riski Olmadan Üretim (Freedom to operate) çalışmasını kapsamlı veri tabanlarından tüm dünyadaki patent ve teknik bilgilerini (makale, kitap vb) inceleyerek yürütür. Elde ettiği verileri firmanın yararını gözeterek analiz eder, yorumlar ve sunar.

Kordinat vekillerince hazırlanan Patent Riski Olmadan Üretim (Freedom to operate) raporlarında sadece riskler ve firmanın bu riskler karşısında uygulayabileceği stratejilerde sunulmaktadır. Böyle bir çalışma ile firma daha çözüm odaklı ve  rakiplerine göre üstün üstün bir konuma gelmektedir.