Buradasınız : Anasayfa >> Hizmetlerimiz >> Çalışanların Buluşları

Çalışanların Buluşları

Rekabet gittikçe katma değer üretmek ve fikri sermayeye dayanmaktadır. Bu kapsamda firmalar çalışanlarını daha yenilikçi olmaları için teşvik etmekte ve bunun için eğitimler vermektedir. Tüm inovasyon aktivitelerinde firmanın yararına olan bir katma değer üretilmesi beklenir. Üretilen bu katma değerlerin başta patentler olmak üzere fikrî mülkiyet hakları ile korunması gereklidir.
Firmalar, patent başvurularını yaparken buluşçu olarak kimin gösterildiği ve onlara bu buluşları karşılığında ne gibi “ödüller” verildiği tanımlanmalıdır. Türkiye’de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet kanunun 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ve 122 maddelerinde düzenlenmiş olan çalışan buluşları gerek firmalar için, gerekse çalışanlar için çok önemli hususları belirtmektedir. Firmalarda yapılan inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının katma değere dönüştürülmesi, gerekse oluşan maddi ve manevi değerlerin hakça paylaşılması için kanunlara uygun olarak sözleşmelerin düzenlenmesi ve operasyonların gerçekleştirilmesi gereklidir.
Kordinat, müşterilerine sunduğu inovasyon ve patent ile ilgili hizmetlerde firma içindeki inovasyon, Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme faaliyetlerinin verimli ve sonuç odaklı olmasını gözetir. Yapılan çalışmaların aynı zamanda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet kanunun çalışan buluşları ile ilgili maddelerine göre düzenlenmesini sağlar.