Buradasınız : Anasayfa >> Hizmetlerimiz >> Patent >> Patent Başvurusu

Patent Başvurusu

Patent başvurusu, sadece bir inovasyon faaliyeti sonucu hukuki koruma amacıyla yapılan resmi bir dilekçe değildir. Gerçek anlamıyla patent başvurusu, yapılan yeniliğin ortaya çıkmasına kadar harcanana tüm para, zaman ve iş gücünü koruma altına aldığı gibi, firmaya maksimum finansal kazanç getirmesi ve onu rakiplerine göre üstün hale getirmesi için yapılan stratejik bir hamledir. Dolayısı ile patent başvurusu fikri  değerlere dayalı servetin oluşması ve hukuki olarak korunması için yapılan, ciddi bilgi ve tecrübe gerektiren stratejik açıdan önemli bir konudur.

Kordinat, müşterilerinin yaptığı yeniliklerin rekabette etkin olarak kullanılabilmesi amacıyla patent hakkı elde edilmesi  ile ilgili resmi vekillik hizmetini yürütür. Bu hizmetin yürütülmesindeki en temel aşama yeniliğin mühendis kökenli patent vekillerince incelenmesi ve hangi fikrî mülkiyet hakkı ile korunmasının mümkün olduğuna karar verilmesidir. Bu incelemede kriter eğer patent konusu yenilik teknik bir yenilik ise, yani teknik bir avantaj sağlıyorsa muhtemelen patent veya faydalı model ile korunabileceğine karar verilir. Eğer yenilik teknik bir avantaj sağlamıyorsa, görsel bir avantaj sağlıyorsa tasarım başvuru  ile veya telif hakları (copyright) ile korunabilecektir.

Bir yenilik konusu (buluş) eğer;

Bilindiği kadarı ise dünyada yeni ise,

Sanayiye uygulanabiliyor veya pratik alana dökülebiliyorsa,

Buluş basamağı içeriyor veya var olan sistemlerin üzerinde teknik bir üstünlük katıyorsa muhtemelen patentle ile korunabilecektir.

Eğer yenilik konusu çalışma, sadece yeni ve sanayiye uygulanabiliyor, ama tekniğin bilinen durumunu aşamıyorsa bu tip yenilikler Faydalı Model ile korunur. Faydalı model koruması genel olarak “küçük patent” olarak da isimlendirilir. Ayrıca normal patent başvurusu hak eden bir yenilik istenirse maliyetlerin düşük  ve süreçlerin daha kısa olmasından dolayı faydalı modelle de korunabilir.

Patent başvurusundan önce patente konu olan buluş ile ilgili patent ön araştırması yapılır. Ancak Ar-Ge projelerinde mutlaka  daha kapsamlı bir çalışma olan Teknoloji ve Literatür Taramasını (tLt) önerir.

Bir patent başvurusu  ve tescili genel anlamda şu aşamalardan geçer;

  • Patent Dosyasının Hazırlanması ve Resmi Başvuru
  • Patent Dosyasının Şekilsel İncelemeye Tabi Tutulması
  • Uluslararası Patent Araştırması
  • Patentin Yayınlanması
  • Uluslararası Patent İncelemesi
  • Patent Belgesi Verilmesi

Yukarıda verilen patent süreçleri ortalama 24-36 ay devam eder. Patentin koruma süresi 20 yıldır. Patentlere yapılacak itirazlar patent tescil kararı verildikten sonra 6 ay içinde yapılabilir.

Faydalı model başvuruları, yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşlara verilir. Faydalı modellerde yenilik konusunda  “buluş basamağı” içermesi şartı yoktur. Genelde daha küçük buluşlara (yeniliklere) verilir ve sadece araştırma raporu düzenlenerek yayınlanır. Başvuru yayınlandıktan sonra itiraz süresi 3 aydır. İtiraz olmaz veya itirazlar faydalı model belgesi verilmesine engel teşkil etmediği Türk Patent Kurumu tarafından değerlendirilmesi sonucu belge kararı verilir. Bu süre ortalama 12-18 ay sürmektedir. Kimyasal buluşlar, üretim yöntemleri  gibi yeniliklerde faydalı model koruması olmamaktadır. Faydalı modellerin  koruma süresi ise 10 yıldır.

Gerek patentte, gerek faydalı modelde koruma ilk başvuru tarihinde başlar. Bu nedenle başvuru sahipleri istisnai durumlar hariç tescil tarihine değil, başvurunun iyi bir strateji belirlenerek ve patent dosyası hazırlanarak yapılan ilk başvuru tarihini dikkate almalıdırlar.

Kordinat,  patent başvuru işlemlerini müşterilerinin maksimum kazanç sağlayacak  ve rekabet gücünü arttıracak stratejiler üzerine yapar. Tüm patent işlemleri konusunda bilgili ve tecrübeli mühendis kökenli  patent vekillerince  yürütülür.