Buradasınız : Anasayfa >> Hizmetlerimiz >> Patent >> Uluslararası Patent

Uluslararası Patent

Türkiye’nin de imza atmış olduğu fikri mülkiyet ile ilgili uluslararası Paris anlaşması ve Dünya ticaret Örgütünün TRIPS sözleşmesine göre patentler ancak tescil edildikleri ülkelerde korunur. Eğer patent konusu ürün, üretim yöntemi veya sistem yurt dışında da kullanılacaksa o ülkelerde de patent başvurusu yapıp koruma almak gereklidir. Özellikle ihracatçı firmalar ihracat yaptıkları ve stratejik planlarında ihracat yapmayı düşündükleri ülkeler varsa o ülkelerde de en geç 1 yıl için patent başvurusu yapmaları gerekir. Eğer patent, yurt dışı başvuru için 1 yılı geçirirse, yeni olarak kabul edilmez, dolayısı ile patent şartlarından ilki olan “yenilik” kriterini sağlamayacağından dolayı patent red edilir.

Yurt dışında patentini korumak isteyen bir hak sahibi için üç yol mevcuttur;

Klasik Ülkesel Patent Başvurusu;

Böyle bir başvuru şekli ilk başvuru tarihini 1 yıl geçirmedikten sonra her zaman için geçerlidir. Dünyadaki patent uygulamaları genel olarak bir birine benzediğinden dolayı Türkiye’deki bir patent normal şartlarda ilgili ülke kanunlarına göre tescil edilebilir bir durumdadır. Bundan dolayı  ülkenin patent vekili vasıtasıyla başvuru sağlanır. Klasik ülkesel  patent başvurusu genel olarak pahallı ve zahmetli bir yoldur. Bu durum, klasik ülkesel patent başvurularının 1 yıl gibi sınırlı bir sürede ve her ülkede ayrı ayrı bağımsız yürütülmesinden kaynaklamaktadır. Ancak ülkesel veya toplu başvuru sistemlerinde başarı ihtimali düşükse veya ilgili ülke bu anlaşmalara dahil değilse kullanılabilir.

PCT Başvurusu;

Türkiye’de ilk başvurusu yapılan bir patent  1 yıl içinde Türkiye’nin de dahil olduğu uluslararası Patent İş Birliği Anlaşmasına (Patent Cooperation Treaty, PCT)  uluslar arası bir başvuru yapabilir. Böyle bir başvurudan sonra anlaşmaya dahil olan ülkelerde ortalama  30 aylık bir süre içinde geçiş yapabilir ve başvurusunu orada da koruyabilir. Patent İşbirliği Anlaşmasına (PCT) taraf  ülkelerı neredeyse tüm dünya ülkelerinin %95’ini oluşturmaktadır.  PCT anlaşmasına dahil ülkeler Mart-2017 itibarıyla 151’i aşmıştır. Bu nedenle bir patentin  uluslar arası bir patente dönüşümünde en çok kullanılan yöntem bu yöntemdir (PCT).

Uluslararası PCT Patent Başvurusunun  en önemli avantajları;

1 Yıl içinde PCT’ye başvurulabilir, ama ülkelerdeki masrafları 30 aya kadar erteleme imkanı vardır. Böylece o ülkelere gidip pazarı test etme veya doğrudan pazarlama imkanı kullanılabilir. Bu süre içinde PCT anlaşmasına dahil ülkelerde patenti geçici olarak korunur.

Her ülke için ayrı ayrı patent araştırması gerekmez. Tek bir patent araştırması yeterlidir.

Ücretlerde tasarruf ve zamana yayma imkanı doğar.  Oysa klasik ülkesel patent başvurusunda elimizdeki zaman 1 yıldır ve tüm harcamaları 1 yıl içinde başlatmak mecburiyeti vardır.

PCT anlaşmasına göre uluslararası patent başvurusunun en büyük yararı 1 yıllık sürecin 30 aya kadar uzatılması, bu sürede geçici koruma elde edilmesi ve elbette ki bu süre içinde patent konusu buluşun ticari olarak paraya dönüşmesi için zaman kazanılmasıdır.

Bölgesel Patent Başvurusu;

Avrupa Birliği ülkeleri, bir kısım Afrika ülkeleri ve bir kısım Arap ülkeleri gibi bir bölgeye dahil olan ülkelere de tek bir patent başvurusu ile bölgesel patent koruması sağlanabilir. Bu sistemin en büyük avantajı tek bir başvuru ile bölgeye dahil olan ülkelerde ortak bir koruma elde edilmesidir. Bununla ilgili olarak Türkiye’deki bir başvuru sahibini ilgilendiren en önemli bölgesel patent koruması Avrupa Patent Anlaşmasıdır (EPC). Bundan ayrı olarak Rusya ve Kuzey Kafkasya ülkelerinin dahil olduğu Avrasya Patent (AUA),  Afrikadaki bazı ülkelerdeki Patent Koruması (OAIP, ARIPO) ve bazı Arap Ülkeleri arasındaki patent anlaşmalardır .

Avrupa Patent Anlaşması (EPC)  Türkiye’nin de dahil olduğu 38 ülke arasında geçerlidir. Anlaşma gereği patentler, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden herhangi birisi ile başvurulabilir. Patent süreçleri Avrupa Patent Ofisinden yürütülür. Bu anlaşma, Avrupa pazarına çalışan firmalar için önemli bir anlaşmadır.

Yurt dışı patent başvurularında en çok dikkat edilmesi gereken şey ilgili ülke uygulamalarının ve uluslararası uygulamaların iyi bilinmesidir. Uluslararası anlaşmalar gereği bir ülke vekilleri başka bir ülkede işlem yapamamaktadır. Ancak başka bir ülkede işlem yapılmak isteniyorsa o ülkenin vekili ile bağlantıya geçip işlem yaptırmak gereklidir. Bu durumda ikinci önemli konu ilgili ülkenin vekilini iyi tanımaktan geçmektedir. Normal şartlarda internetten  bir vekil bulunabilir ve işler ona teslim edilebilir. Ancak patent gibi önemli bir konunun sadece web sitelerindeki bilgilere güvenerek işi teslim etmek bazen önlemez zararlara sebep verebilir.

Kordinat, yurt dışı patent  korumalarını konu hakkında uluslararası seviyede bilgili ve tecrübeli patent vekilleri ile yürütmektedir. Yurt dışındaki vekil seçiminde aynı kriterlere aranarak seçilmektedir.