Buradasınız : Anasayfa >> Hizmetlerimiz >> Tasarım >> Tasarım Başvurusu

Tasarım Başvurusu

Bir tasarım iki boyutlu veya üç boyutlu olabilir. Örneğin bir mutfak robotunun dış görünümü tasarıma konu olabilir. Benzer şekilde bir kumaş veya halı deseni de tasarıma konu olabilir . Hatta bir ürünün bir parçası da tasarıma konu olabilir. Bir otomobilin farları veya bir buz dolabının kapı açma kolu gibi. Bir tasarımın, fikrî haklar bakımından tasarım başvurusu yapılıp koruma elde edebilmesi için onun dünyada yeni ve ayırt edici niteliğe haiz olması gereklidir.

Bir tasarım bilindiği kadarı ise dünyada yeni ise tasarım korumasının bir şartını sağlıyor demektir. Yenilikten kasıt tasarımın piyasaya daha önce sürülmemiş olmasıdır.

Bir tasarım benzerlerine göre farklı ise ayırt edici özelliğe sahip demektir.  Ayırt edicilik; bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasını ifade etmektedir. Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, bir birleri ile kıyaslanan tasarımların ilke olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesine ağırlık verilir ve tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu göz önüne alınır. Piyasada çokça bahsedildiği gibi bir tasarımın tescil edilmesi için “7 farklı özellik” veya “%50 farklı” olması gibi benzetmeler kesinlikle yanlış ifadelerdir.

Bu şartları sağlayan bir tasarım tescili ile hukuki koruma elde edebilir.

Kordinat  bünyesinde yürütülen tasarım korumalarında bir tasarım başvurusu  ve tescili genel anlamda şu aşamalardan geçer;

  1. a) Tasarım Dosyasının Hazırlanması ve Başvuru; Bir tasarım konusu çalışmanın korunabilmesi için hazırlanan dosya 6769 sayılı Sınai Mulkiyet Kanununa göre ve genel uluslararası standartlara uyumlu olarak hazırlanır.  Tasarım dosyasında en kritik nokta ; tasarımın ifadesini oluşturan görsel anlatım ve tasarım tarifnamesidir. Görsel anlatım tasarımı en iyi şekilde ifade eden resim veya çizim olabilir. Tarifname ise, tasarımın özelliklerini cümleler ile anlatan bir bölümdür. Görsel anlatım ve tarifnamenin kalitesi, tasarım korumasının kalitesini de belirler. Bundan dolayı tasarım dosyası, müşterinin karşısına çıkabilecek muhtemel taklitler düşünülerek Kordinat vekillerince hazırlanır ve Türk Patent Kurumuna  müşteri onayına sunulduktan sonra başvurusu sağlanır.
  2. b) Inceleme; Türk Patent Kurumu tasarımları inceler ve tescile uygun olmayan hususlar varsa değişiklik ister. Tescile uygun ise bir sonraki aşama olan tescil ve yayın aşamasına gelir. İncelemede “yeni olmayan” bir tasarım başvurusu varsa bunu red eder.
  3. b) Tasarım Tescili ve Yayınlanması; Tasarım başvuruları Türk Patent Kurumunun incelemesinden sonra eğer belirtilen şartlara uygun ise tescil kararı verir ve  resmi tasarım bülteninde yayınlanır. Tasarım siciline kayıt tescil anlamına gelmektedir. Bültende yayın süresi  2 aydır.  Bu yayındaki amaç üçüncü kişilerin varsa itirazlarının alınmasıdır.
  4. c) İtirazlar ; Tasarımla tescilleri yayınlandıktan sonra istenirse üçüncü kişiler tarafından itiraz edilebilir. İtiraz gelen başvurular değerlendirilir, itiraz haklı bulunursa tamamı veya bir kısmı red edilebilir.

Tasarımların başvurudan belge alımına kadar geçen süresi ortalama 10-12 aydır. Koruma süresi 5 yıldır ve beş yılda bir yenilenerek 25 yıla kadar uzatılabilir.

Kordinat, müşterilerinin yaptığı tasarımların rekabette etkin olarak kullanılabilmesi amacıyla tasarım başvurusu, tescili ve yönetimi işlemlerini sektörde tecrübeli patent ve marka vekilleri aracılığı ile yürütmektedir.