Avrupa Patent Başvurusu, Türkiye’deki bir Avrupa Patent Vekili aracılığı ile e-imza sistemi ile Avrupa Patent Ofisine (EPO) yapılır. EPO başvuruları inceler ve üye devletlerde de korunacak şekilde bir Avrupa Patenti verebilir. Bunun için tek bir başvuru yeterlidir. Ancak, Avrupa Patenti tescil edildikten sonra patentin geçerli olması istenilen ülkelerde patentin çevirisi yapılarak ücretler ödenir, validasyon yapılır. Detaylı Bilgi Al Avrupa Patent Başvurusu Fikri mülkiyet haklarının birçoğunda yerellik ilkesi mevcuttur. Yani ilgili hak hangi ülkede tescil edilmiş ise orada korunur. Markalar için de bu geçerlidir ve tek bir başvuru ile tüm dünyada koruma sağlanamaz. Uluslararası ticaretin arttığı günümüzde eğer bir marka yurt dışında da kullanılacaksa orada da tescil edilmelidir. Markasını uluslararası olarak korumak isteyen bir hak sahibi için üç yol mevcuttur... Detaylı Bilgi Al Uluslararası Marka Fikri mülkiyet haklarının birçoğunda yerellik ilkesi mevcuttur. Yani ilgili hak hangi ülkede tescil edilmiş ise orada korunur. Markalar için de bu geçerlidir ve tek bir başvuru ile tüm dünyada koruma sağlanamaz. Uluslararası ticaretin arttığı günümüzde eğer bir marka yurt dışında da kullanılacaksa orada da tescil edilmelidir. Markasını uluslararası olarak korumak isteyen bir hak sahibi için üç yol mevcuttur... Detaylı Bilgi Al Entegre Fikri Mülkiyet Yönetimi Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının (WIPO) verilerine göre dünyada her yıl 3.000.000 adetten fazla patent başvurusu yapılmaktadır. Bu bir günde 8.300 adetten fazla patent başvurusu demektir. Her yıl korunan patent sayısı milyonları geçmektedir. Detaylı Bilgi Al Patent Etrafından Dolaşma
PATENT, MARKA, İNOVASYON VE FİKRÎ MÜLKİYET FİRMASI

KORDINAT Kimdir?

Kordinat, başta marka, patent ve tasarım olmak üzere tüm fikrî mülkiyet haklarının korunması konusunda vekillik hizmeti yapmaktadır.

Kordinat, firmaların fikri sermayelerini ve rekabet güçlerini arttırmak için İnovasyon, Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme konularında katma değerli hizmetler sunar. Bu faaliyetler sonucu elde edilen değerleri fikrî mülkiyet hakları ile garanti altına alır.

Neyi Hedefliyoruz

En temel hedefimiz müşterilerimizin fikri sermaye değerlerini arttırmak ve rekabet güçlerine katkıda bulunacak şekilde, onlara en uygun şartlarda katma değerli hizmet sunmak ve hak ettiğimiz maddi ve manevi kazancı sağlamaktır.

Hakkımızda Daha Fazlası
Deneyimli Kadro

Kadromuz, uzun yıllar sanayi tecrübesi olan mühendis kökenli Türk ve Avrupa Patent vekillerinden oluşmaktadır

Etkili Sonuç

Yapılan işlerde mutlaka müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak ve katma değer üretmek ön plandadır.

Geniş Network

Müşterilerimizin tüm dünyadaki fikrî Mülkiyet korumalarını sağlamak için geniş ve etkili bir networke sahibiz.

PATENT

Patent, en genel olarak teknolojik yeniliklere verilen bir koruma belgesidir. Teknolojik yeniliklerin büyük bir kısmı doğrudan rekabet ile ilgilidir. Firmalar, rakiplerinin önüne geçmek için devamlı yenilik yapmak zorundadırlar. Bu, diğer kurumlar ve insanlar için de geçerlidir.

İNCELE

MARKA

Marka en genel anlamda bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden, benzer mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden farklı kılmak için kullanılan ayırt edici işarettir. Ancak günümüzde marka sadece üretilen mal veya hizmet için değildir, seslerin, renklerin, kokuların marka olarak kullanılması da söz konusudur.

İNCELE

TASARIM

Tasarım kelimesi birçok alanda kullanılmaktadır. Genellikle tasarım denince özellikle teknik alanda çalışan insanlarda mühendislik anlamında bir ürün veya sistem tasarımı anlaşılmaktadır. Oysa fikrî mülkiyet anlamında tasarım, teknik unsurlardan çok, bir ürünün tamamının veya bir parçasının..

İNCELE

DANIŞMANLIK

Fikrî mülkiyet, sadece patent, marka ve tasarım tescillerinden ibaret değildir. Patent, marka ve tasarım tescilleri mutlaka başvuru ve tescil gerektiren değerlerdir. Bu değerler en genel olarak sınai mülkiyet olarak sınıflandırılır. Fikrî mülkiyetin diğer bir alanı olan, çoğu zaman başvuru gerekmeyen…

İNCELE

Haberler

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Patentli Ürün Geliştirme

Firmalar çoğu zaman geleneksel yöntemlerle veya el yordamıyla ürün geliştirmektedirler. Bir çoğu bunu Ar-Ge çalışmaları yaparak veya sahip oldukları bilgi ve deneyimler ile yapmaktadırlar

Detaylı Bilgi Al
Freedom to Operate

Son 20 yılda ortaya çıkmış olan yeni ürün ve teknolojilerin üzerinde patent koruma olması muhtemeldir. Dolayısı ile yeni bir ürün ve teknolojiye yatırım yapacak firmaların o konuda Türkiye’de…

Detaylı Bilgi Al
Patent Etrafından Dolaşma

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının (WIPO) verilerine göre dünyada her yıl 3.000.000 adetten fazla patent başvurusu yapılmaktadır.Bu bir günde 8.300 adetten fazla patent başvurusu demektir.  Her yıl korunan…

Detaylı Bilgi Al
Telif Hakkı Danışmanlığı

En genel anlamıyla patentler, markalar ve tasarımlar gibi tescil gerektirmeyen hakları Türkiye’de telif hakları olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de telif haklarının koruması ulusal…

Detaylı Bilgi Al
Teknoloji Transferi

Teknoloji transferi teknolojik bir yeniliği oluşturan ile onu aynı teknoloji oluşturma zahmetine girmeden kullanmak isteyen arasındaki bir alışveriştir. Teknoloji transferi teknoloji geliştiren firmalar..

Detaylı Bilgi Al
    ×

    Powered by WhatsApp Chat

    × Bize Ulaşın!